De kroon van een eigen tand is het zichtbare deel van een tand of kies. Soms is de kroon dermate beschadigd of voorzien van erg uitgebreide vullingen dat deze vervangen moet worden door een kunstkroon.

Een (kunst)kroon is een speciale overkapping van porselein die over de beschadigde of sterk gevulde tand wordt aangebracht. De kroon bestaat uit 1 stuk en geeft meer bescherming aan de tand/kies. Zo'n kroon wordt qua kleur en vorm zo gemaakt dat deze maximaal aansluit bij de kleur van uw eigen tanden en kiezen.

Waarom is een kroon nodig?

Er zijn meerdere redenen voo het maken van een kroon:
- tandbedref of breuk: een tand is zo zwaar beschadigd dat het onmogelijk is om deze te herstellen met normale vullingen.
- Cosmetisch: grote vullingen kunnen anders van kleur zijn en er niet mooi uitzien.
- Beschadiging door ongeluk.
- Ontbrekende tand: hierbij wordt dan eerst een implantaat geplaatst waarop dan later een kroon wordt bevestigd.

De behandeling

De duur van de behandeling hangt af van de beschadiging van de kies en of er eerst een voorbereidende behandeling moet plaatsvinden, bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling/ Als een groot deel van de kies ontbreekt, wordt de kroon met een stift in het wortelkanaal vastgezet.

Dan wordt de tand of kies omslepen onder plaatselijke verdoving. Hierbij wordt eigenlijk een bepaalde vorm aan de tand/kies gemaakt.
Daarna wordt er een afdruk gemaakt van de betreffende tand en de eventuele buurtanden. 
Ook wordt gebruik gemaakt van een dun draadje om het tandvlees van de tand af te houden zodat er een nauwkeurige afdruk kan worden gemaakt.

Een tandtechnicus gebruikt dan deze afdruk om de kroon op de juiste hoogte en grootte te maken.

 

Tijdelijke kroon

 

Totdat de definitieve kroon klaar is, wordt er een tijdelijke kroon geplaatst. U kunt met zo’n tijdelijke (nood)kroon gewoon eten maar deze is wel niet zo sterk als de definitieve kroon.