Wij besteden aandacht aan regelmatige controles en het vroegtijdig opsporen van tandbederf en/of aandoeningen. 
Bij een periodieke, meetsal halfjaarlijkse, controle voert de tandarts een mondonderzoek uit. Om de twee tot drie jaar worden er controlefoto's gemaakt . Hiermee kunnen we vroegtijdig eventuele gaatjes constateren.
Gezond tandvlees en kaakbot zijn het fundament van een gebit. Het voorkomt veel problemen en daarom wordt het gebit professioneel schoongemaakt, soms in combinatie met een afspraak bij de mondhygiëniste.